Aantal deelnemers per team:

Het aantal deelnemers per team is onbeperkt. Je hebt minstens 6 mensen nodig om de quiz goed uit te kunnen voeren. Verzin een naam voor je team, wijs een teamleider aan en stuur een foto in van je team.

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website. Je krijgt altijd een bevestiging van de inschrijving.
Nadat de betaling voldaan is, is de inschrijving definitief. In verband met te maken kosten doen wij niet aan restitutie.

Beantwoorden van de vragen

Tijdens het beantwoorden van de vragen en opdrachten mogen alle hulpmiddelen ingezet worden. Internet, boeken, vrienden, telefoon, abacus, encyclopedie, etc.

Geheime opdracht

Ieder team moet één persoon beschikbaar stellen voor de geheime opdracht op een nader bekend te maken locatie. Het uitwerken van deze opdracht kost maximaal één uur. Meer informatie volgt op de speelavond.

Veiligheid

Deelnemers die het dorp in moeten om opdrachten op te lossen of om vragen te beantwoord te krijgen: Volg altijd de verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes en verlichting.

Vragenlijst

Op de dag van de dorpsquiz meldt één persoon van het team zich in (locatie volgt later) waar de spelboeken worden uitgedeeld. Ophalen kan van 18.30 uur tot 19.00 uur.  Hetzelfde spelboek moet tussen 23.00 en 23:30 (uiterlijke tijd!) uur weer ingeleverd zijn (locatie volgt ook).

Uitslag

De uitslag wordt 27 mei bekend gemaakt tijdens een gezellige avond in ? (locatie volgt) in Ammerzoden. Elk team dient hier (met minimaal 1 ingeschreven persoon) vertegenwoordigt te zijn. Wanneer een winnend team niet aanwezig is, zal de prijs automatisch doorschuiven naar het team wat daaronder geklasseerd staat.
De uitslag is bindend en hier kan niet over gediscussieerd worden.

Aansprakelijkheid

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor eventuele negatieve gevolgen voortvloeiend uit het deelnemen of organiseren van deze dorpsquiz.